Etikettarkiv: Olja

Låga oljepriser kan betyda kollapsade stater och en ny flyktingström

Oljepriserna är historiskt låga och hotar att destabilisera flera länder i Afrika, vilket kan betyda en ny flyktingström till Europa. Länder som Nigeria och Angola är i riskzonen på grund av fallande inkomster varnar en av Ban Ki-moons tidigare rådgivare.

Det stora prisfallet på den klimatfarliga resursen kan bli ett allvarligt hot mot företag i oljebranschen – ja hela nationer med oljeberoende ekonomier ligger i farozonen. Det kan betyda en ny stor flyktingström till Europa varnar Michael Meyer, tidigare kommunikationsrådgivare till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Meyer nämner flera oljeberoende länder i Afrika som är i farozonen i ett debattinlägg på Project Syndicate.

Oljeraffinaderi nära Alexandria, Egypten - commonslicens
Oljeraffinaderi nära Alexandria, Egypten – commonslicens

”Europa kämpar redan med mottagandet av flyktingar från Mellanöstern och Afghanistan. Nigeria, Egypten, Angola och Kenya är bland Afrikas folkrikaste länder. Tänk vad som skulle hända om de kollapsar och deras arga och utarmade invånare alla började röra sig norrut.”

Markant fall i oljepriserna

2008 låg prisnivån på ett fat olja på över 130 dollar (USD). Med finanskrisen föll priserna kraftigt men stabiliserades igen rätt snabbt. 2011 var priset tillbaka på över 100 dollar per fat. Sedan 2014 har det dock nästan bara gått neråt med prisutvecklingen. Priset på olja har fallit med runt 60 procent sedan 2014, skriver New York Times. Nu ligger priset på ett fat på runt 34 dollar.

Kärnvapenavtalet med Iran, vilket eliminerar en stor del av de ekonomiska sanktionerna mot landet, innebär att det persiska landet med stor säkerhet kommer att öka tillgången på olja ytterligare under 2016.

Världsbanken förväntar att oljepriserna kommer att bli liggande på samma nivå resten av 2016.
Detta kan få stora konsekvenser för nationer som får en stor del av sin inkomst från försäljning av olja.

Problem för en av Afrikas största ekonomier

I sitt debattinlägg pekar Meyer på erfarenheter från sista gången vi såg ett liknande fall i oljepriset. Det var på 80-talet och han menar att Sovjetunionens fall hänger ihop med prisfallet på olja den gången.

Det senaste fallet i oljepriset hotar flera afrikanska länder, både nordafrikanska nationer som Egypten och Libyen såväl som stater söder om Sahara.

Sub-Sahara ser ut att bli oljekrisens epicentrum och Nigeria, dess största ekonomi, riskerar att gå omkull. Oljeproduktionen stagnerar och arbetslösheten väntas skjuta i höjden.

Detta sker efter att det folkrika landet valde Muhammadu Buhari till president i mars förra året. Buhari som i sin valkampanj lovat att bekämpa korruption och utvidga den offentliga välfärden, detta kan dock visa sig omöjligt med tanke på den fallande inkomsten från olja, en olja som det Västafrikanska landets ekonomi är beroende av i hög grad.

Nigeria som fått ros av den amerikanska tänketanken Freedom House för den positiva utvecklingen mot demokrati och frihet i landet efter att oppositionen för första gången vunnit ett demokratiskt val.

Angolas regering slår ned på motståndare till regeringen

En last från Maersk anländer till Luanda, Angola - Foto: Maersk Line
En last från Maersk anländer till Luanda, Angola – Foto: Maersk Line

Angola, där över 70 procent av intäkterna kommer från olja, betonades också i Freedom Houses bedömning, men här var trenden negativ. Medborgerliga rättigheter har blivit urvattnade eftersom regeringen slog ner hårdare på motståndare till regeringen som en följd av den ekonomiska nedgång landet upplever.

”Avsaknaden av likvida medel har fått regeringen att skära ner på de subventioner som en stor del av angolanerna är beroende av vilket har skapat förbittring och en känsla av att den stora oljeboomen har gjort eliten rikare och efterlämnat folket i en ännu sämre situation än tidigare” skriver Meyer.

Förutom Angola nämner alltså den tidigare FN-rådgivaren även Kenya och Uganda i Subsahara, samt Egypten och Libyen i Nordafrika, som länder som hotas av de fallande priserna. Konsekvenserna kan bli upplopp och social oro, som i slutändan skulle kunna hota stabiliteten i staterna och få dem att kollapsa med en efterföljande våg av flyktingar som söker möjligheter på annat håll.

I december, enades världens nationer om en klimatöverenskommelse som skall minimera världens bruk av fossila bränslen, inklusive olja. Det kommer att innebära att stater med oljeberoende ekonomier måste hitta andra inkomstkällor.

Det kan bli en svår uppgift för många av dem.

Läs mer om Freedom House’s undersökelse här
Källa: Project Syndicate

 

Hanna Danielsson
Hanna Danielsson

När exakt hela livet förändras – "Små solfåglar långt borta" av Christie Watson

Vad skulle hända om du blev utkastad från ditt bekväma liv med rinnande vatten, el samt tillgång till utbildning och hälsovård? Hur skulle du anpassa dig? Detta är precis vad som händer tolvåriga Blessing i ”Små solfåglar långt borta” av Christie Watson.

Bild: Helena Svensson, Afropé.se
Bild: Helena Svensson, Afropé.se

Blessing är en priviligierad tolvåring som bor tillsammans med sin bror och sina två föräldrar i Nigeria. Men en dag ändras allt. Frun och barnen kastas ut och de tvingas bort från sitt bekväma stadsliv, till ett liv i en by i det oroliga Nigerdeltat. De ska bo tillsammans med sin mormor och morfar – som barnen aldrig tidigare träffat. Här råder brist på det mesta vad gäller materiell standard och barnen tvingas även byta religion.

Omslagets leende flicka känns bekymmerslöst hemtam i bymiljön och genomgripande lycklig. Hon känns dock inte särskilt representativ för bokens Blessing, som har initiala svårigheter att anpassa sig till den nya och fullständigt främmande miljön, och först sent omsider börjar uppskatta och inse hur rikt hennes nya liv faktiskt är.

Detta är en i sig spännande historia och visst är boken säkert förtjänt den utmärkelse den fått, ett brittiskt debutantpris. Här finns driv, humor, skarpögda iakttagelser kring Nigeria och nigerianer. Men jag saknar ändå ett visst djup. Det stiger till ytan här och där men sammantaget känner jag inte för Blessing på det sätt jag antar att författaren avsett. Boken griper inte tag i mig på det sättet som riktigt stark litteratur gör. Jag har trevligt, det är härligt att lära sig nytt om ett område jag vet väldigt lite om, jag skrattar så jag nästan kiknar här och där och har småputtrigt mysigt boken igenom. Men jag kommer inte att bära med mig Blessing i tankarna. Tyvärr, får jag väl säga.

Det finns dock stora behållningar med boken. Den är för det första ett intressant tankeexperiment. Den omvälvning som sker i hennes liv är nästan lika stor som om samma sak skulle hända mig själv. De flesta i Sverige bör därför kunna följa hennes tankegångar och känna igen sig i dem. Och författaren har gjort ett gediget researcharbete. Jag älskar alla beskrivningar av förlossningar Blessing får vara med om i sin utbildning till traditionell barnmorska. Här finns mycket inbakat, helt enkelt. Oljebolagens profithunger i ett land som Nigeria, kvinnlig könsstympning, polygami, rikedom kontra fattigdom, barnbegränsning, rebellgruppers rekrytering bland unga pojkar utan framtid och så vidare. Författaren är brittisk, inte från Nigeria. Det både märks och inte märks. Men hon har gjort ett klart läsvärt jobb, om än kanske ingen blivande klassiker.

Betyg blir en svag fyra.

betyg betyg betyg betyg

Helena Svensson
Helena Svensson