Etikettarkiv: organisation

Att ge tillbaka till sitt samhälle

För tre år sedan grundade Aida Jobarteh organisationen Sofanyama Kunda i Kembujeh som ligger nära Brikama tillsammans med sin far Sankung Jobarteh från Norge och syster Sofia Jobarteh som bor i Köpenhamn, med målet att förbättra ungas liv genom att bygga ett kulturcenter där de kan sysselsätta sig och ha en plats där deras kreativa egenskaper kan utvecklas. Aidas familj i Gambia är från ett musikerfolk (jallis eller griots) och hennes pappa är en aktiv musiker. Musiker som Toumani Diabate och Sona Jobarteh är Aidas kusiner.

 

Samtliga bilder tillhör organisationen Sofanyama Kunda
Samtliga bilder tillhör organisationen Sofanyama Kunda

Nyligen har Sofanyama Kunda satt upp en studio med de instrument och utrustningar som behövs för att kunna göra professionella inspelningar. Sedan ett tag tillbaka har de dock varit utan en ljudtekniker som kan driva studion, och därför har de satt igång detta projekt. Aida berättar att de vill samla in pengar till att utbilda två ljudtekniker som kan driva studion. Förutom att utbilda ljudtekniker så kommer de även inom ramen för projektet att hålla i workshops för unga musikintresserade där de tillsammans med etablerade musiker får lära sig att skriva låtar. Dessa låtar kommer sedan att spelas in i studion av de ljudteknikstudenter som utbildas. Resultatet blir alltså inspelningar med dessa unga människors alster! Det slutliga resultatet blir två ljudtekniker som kan jobba i studion. Barn och unga får ha en plats att kultivera sitt musikintresse och ger dem en kreativ sysselsättning och etablerade musiker kan få deras musik inspelad till ett rimligt pris.

De planerade workshops kommer att hållas av en gambisk ljudtekniker och musiker och på detta vis ger projektet också jobbmöjligheter till lokala musiker.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Att hitta en långsiktigt hållbar modell som går ihop ekonomiskt är svårt, men med detta projekt ökar organisationens självständighet och bryter med ett tidigare beroende av volontärer från utlandet. Sofanyama Kunda siktar på att kunna driva verksamheten kontinuerligt med en inkomstbringande gren som möjliggör de ideella satsningar som utgör hjärtat för organisationens arbete.

Samtliga bilder tillhör organisationen Sofanyama Kunda
Samtliga bilder tillhör organisationen Sofanyama Kunda

Aida berättar om hur hon tänker runt projektet: ”Jag vill lyfta hur man vill ge något tillbaka till sitt samhälle i Gambia. I min by i Gambia har jag sett flera biståndsprojekt som inte har lyckas och människorna sitter kvar. När jag frågor vad som har gått fel kan de inte alltid svara men det är tydligt att det saknas kommunikation och kulturkrockar kan uppstå som kanske har lett till korruption som gör att donatorer drar sig tillbaka. Tyvärr. Jag tror på många sätt att diasporan har en styrka som inte finns hos någon annan. Därför att vi är inte bara en organisation, vi ÄR också en del av de människor vi hjälper. Om något inte lyckas kommer vi aldrig stänga ner utan hitta nya sett.”

Om du känner att har något att bidra med till projektet, kanske idéer, erfarenheter eller kanske ett ekonomiskt bidrag, så kan du kolla in projektets hemsida, Instagram eller Facebook nedan!

Hemsida

Facebook

Instagram

Fatou Touray

Nominerade organisationer – var med och rösta (TÄVLINGEN AVSLUTAD!!)

Tävling AfropeHär nedan kan du se vilka fyra organisationer Afropé har nominerat och som vi tycker gör ett bra arbete. Du kan nu rösta på den organisation som du tycker gör ett bra arbete. Vinnaren kommer att få ha reklam helt gratis på Afropé i tre månader. Klicka bara i den organisation du vill rösta på!

Du får gärna föreslå andra organisationer som du vill ska kunna få möjligheten att vinna gratis reklam hos oss i framtiden. Maila oss på tavling@afrope.se

Tävlingen kommer att avslutas fredag den 29/1 2016.

För att rösta: Klicka på organisationens namn! OBS!! TÄVLINGEN ÄR NU AVSLUTAD!!

http://www.poll.cybertools.se/poll.asp?id=26595

Om du vill veta mer om de nominerade organisationerna kan du läsa mer här:

Tostan

Afrikagrupperna

Afrosvenskarnas Riksförbund

Afrosvenskarnas forum för rättvisa

Fatou Touray

Möte för alla svensk-gambiska ungdomar i Sverige

swedishgambianyouthsEn helt ny ungdomsgrupp planerar att dra igång i Stockholm för ungdomar och unga vuxna runt om i Sverige. Nu under uppbyggandet av organisationen går gruppen under arbetsnamnet Swedish-Gambian Youths. Tanken är att denna organisation ska vara helt fristående från andra, tidigare organisationer och anledningen till att man vill starta upp den är att det inte finns någon organisation för ungdomar med gambiska rötter eller intresse för gambisk kultur som lyckats ta tillvara på ungdomars intresse.

Även om det är äldre som har initierat detta, så är tanken att organisationen ska drivas av ungdomar och deras intressen och behov, då det finns ungdomar som upplever att deras intressen inte har tillvaratagits av andra organisationer, dock finns det ingen som helst tanke på att motarbeta befintliga organisationer, utan tvärt om ska detta ses som ett fristående komplement.

Ett intressemöte har redan ägt rum den 22:a februari 2014 och nästa möte är satt den 9:e mars 2014 i Sensus lokaler på Medborgarplatsen i Stockholm kl. 15:00. Man hälsar alla ungdomar och unga vuxna välkomna till mötet. Exakt ålder på blivande medlemmar är ännu inte satt, utan förväntas bestämmas i stadgar när en styrelse bildas, men siffran 18-30 har nämnts lite löst.

Till det möte som redan har ägt rum visades ett intresse och engagemang och många nya, intressanta ideér om vad man skulle vilja göra med organisationen uppkom. Till nästa möte hoppas man att det hela ska ha spridit sig och att ännu fler personer hittar dit och kan dela med sig av sina ideér, tankar, förväntningar och förslag på vad man själv kan bidra till i organisationen. Till mötet är ungdomar med intresse för Gambia som en röd tråd i organisationen välkomna, oavsett eget ursprung.

Vi hoppas på att få anledning att återkomma till denna organisation i framtiden. Bjud gärna in dina vänner och familjemedlemmar som du tror skulle kunna vara intresserade, till gruppen på Facebook.

 

Swedish-Gambian Youths på Facebook

Evenemang för det nya mötet den 9:e mars och anmälan kan du finna HÄR!

fatou touray 2013

Afrikaada TeethSavers utbildar och bedriver tandhälsovård i Soma

Afrika 3 042Afrikaada TeethSavers är en organisation som har varit aktiv sedan 2007. Den startades av tandläkaren Jette Lehrmann Madsen som även är ordförande för organisationen. Just nu pågår ett projekt i Gambia där man samarbetar med bland annat två skolor i Soma. Projektet heter +flouride.

Jette Lehrmann Madsen menar att det saknas både tandvård och kunskap om munhälsa i Gambia.

Karies (hål i tänderna) är i dag den mest utbredde infektionssjukdomen bland människor. Sjukdomen orsakas av bakterier och är inget man behöver ha. I länder som Gambia kan obehandlad karies leda till andra mycket allvarliga sjukdomstillstånd som till exempel Noma med grav ansiktsdeformiteter som följd.

Dålig tandhälsa har normaliserats i Gambia, eftersom i princip alla någon gång har tandvärk och i ett land som Gambia där nöden är stor gällande mycket ekonomiskt och materiellt så prioriteras inte tandvård, i synnerhet inte på landsbygden.

I tillägg saknas naturligt fluor i vattnet, vilket försämrar möjligheterna till god tandhälsa. ”Har man inte tillräckligt med mat att ge sina sex barn, så prioriterar man inte tandläkaren om man själv eller ett av barnen får tandvärk. I Gambia är möjligheten till tandvård mycket begränsad och för många en ekonomisk omöjlighet”, menar Jette Lehrmann Madsen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Projektet +fluoride som nu är igång ska utbilda mödrar och skolpersonal i första hand. Man kommer i tillägg att tillföra fluor genom att salta skolmaten med fluorsalt, något man vet att det hjälper, men man vet också att så snart man upphör med fluortillskottet så är man tillbaka på ruta ett, därför väljer man att lägga mycket resurser på att utbilda och medvetandegöra de vuxna som finns kring barnen i deras vardag.

Man satsar på att utbilda mödrar och lärare om tandhälsa genom kurser till mödrarna och utbildningar till lärarna. Afrikaada TeethSavers finansierar och har initierat detta projekt, men de går via Svensk-Gambiska organisationen Gambiagrupperna och deras organisation FIOH (Future In Our Hands) som är stationerade i Gambia. FIOH har redan byggt upp nätverk och har goda kunskaper om Gambia som land och därför går man via ett samarbete de vägar som redan har byggts upp via dem, för att kunna fokusera på det viktiga, nämligen att nå ut med information och utbildning om tandhälsan. FIOH kommer sedan att stå för fortbildningen.

Projektet +fluoride bedrivs i Soma skolkluster och Afrikaada TeethSavers går via klusterlärarna för att kunna genomföra utbildningarna av såväl lärarna som mammorna. Det handlar om att få fram ett budskap som tandläkare kan ge klusterlärarna genom ny fakta och kunskap, men kunskapen måste genom ett kulturellt filter så gambier på gatan kan ta till sig budskapet i sin vardag.

Man kommer att använda klustret i Soma och gå via lärarna i klustret för att kunna genomföra utbildningarna. Tandläkare Lars Göran Wärn som befinner sig i Gambia just nu och även sitter i styrelsen för Afrikaada TeethSavers, arbetar på plats i Gambia för att sprida sina kunskaper, samtidigt som han även bedriver tandvård för behövande.

Afrikaada TeethSavers har arbetat med tandhälsa i Gambia och Senegal som organisation sedan 2007.

I oktober-november 2013 screenades cirka 700 barn för att få en grunduppfattning om hur tandhälsan ser ut och även avgöra hur projektet påverkar befolkningen direkt. Projektet kommer att fortsätta avläsa statusen och utvecklingen gällande tandhälsan i Soma de närmsta 3 åren. Jette Lehrmann Madsen räknar med att projektet kommer att undervisa och behandla cirka 6000 barn inom tre år. Efter den screening som nyligen gjordes kan man konstatera att tandhälsan inte alls ser bra ut, varken för vuxna eller barn i Soma. Förhoppningsvis kommer kunskapen att öka markant och göra stor skillnad efter projektets tre år.

Om du vill stötta Afrikaada TeethSavers och projektet +flouride så kan du göra det genom att betala in ett belopp på PG 307094-3

Om man är intresserad av att jobba som volontär (tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska) kan man höra av sig på e-post. Nästa resa är planerad den 21 mars 2014 och det rör sig om en resa på två veckor, en resa planeras även in i november 2014, där datum ej fastställts ännu.

Mer om Afrikaada TeethSavers:

Hemsida

e-post styrelsen i Sverige: info@afrikaadats.com
e-post i Gambia: admgambia@afrikaadats.com

Hos Gambiagrupperna, FIOH

Samtliga bilder i artikeln kommer från Afrikaada TeethSavers fatou touray