Etikettarkiv: rapport

FN-rapport varnar om nytt folkmord i Burundi

VARNING FÖR KÄNSLIGT TEXTINNEHÅLL:
Gruppvåldtäkter, tortyr, flykt från landet är bara några av de sakerna som kommer fram i en rapport som FN har släppt om läget i Burundi.

Burundi - Bild: Commonslicens
Burundi – Bild: Commonslicens

FN släppte den 20 september en rapport om Burundi. Rapporten är utförd av tre experter inom mänskliga rättigheter. FN har ansökt om att få komma till Burundi fyra gånger för att utföra observationer, intervjuer och så vidare. Av de fyra gånger de ansökt har de endast kunnat åka dit två gånger. Första datumen ignorerades totalt av Burundis regering och det sista, som skulle skett i september, blev inte av på grund av säkerhetsläget.

Rapporten kommer fram till många oroande fakta och varnar även för ett nytt folkmord.

Cirka 300 000 människor har flytt landet sedan oroligheterna startade och de flesta bor i flyktingläger i grannländerna. Det finns inga officiella siffror på hur många människor som har blivit dödade, men 564 kroppar har verifierats blivit avrättade. Författarna till rapporten tror däremot att den riktiga siffran ligger närmare 1000 personer.

Flera olika vittnesmål har berättat om tortyr och misshandel som utförts av säkerhetsstyrkan i landet och för att nämna några inkluderar det bland annat:

  • hängt tyngder i testiklar
  • tvingat familjer att sitta bredvid en död familjemedlem
  • tvingat offer att sitta i syra, krossat glas eller i spik
  • gruppvåldtäkt av modern i familjen med sina barn närvarande
  • injektion av gul vätska i testiklarna eller andra delar av kroppen som paralyserar dem
  • blivit skurna av kniv och machete
  • sprutat ner offret med en blandning av vatten och sand och sedan gnugga in blandningen med en kvast så att porerna fylls med sand
  • bundit fast armarna bakom ryggen på offret i flera dagar

I rapporten berättas en historia om en 16-årig pojke som har varit i kyrkan St Joseph Church på söndagsmässa den 26 april 2015. På vägen hem mötte han demonstranter som propagerade emot presidentens tredje mandatperiod. Polisen kom för att bryta upp demonstrationen och pojken stannade kvar vid sidan av. Enligt vittnen beordrade en polis sin kollega att döda pojken. Pojken bad för sitt liv och polisen tvekade. Polisen som initierade att pojken skulle dödas drar då upp sitt vapen och skjuter pojken i huvudet två gånger. Det har inte gjorts någon utredning av den här händelsen.

Skärmdump från Twitter
Skärmdump från Twitter

Efter rapporten har kritiska röster från Burundi hörts och de flesta är från regeringen och de som sympatiserar med presidenten. Lördagen 24 september syns bilder på Twitter från en demonstration i huvudstaden Bujumbura där människor bär på banderoller som det står ”Burundi, en nation, ett språk, ett folkmord kommer aldrig att hända” och som öppet kritiserar FN för rapporten.

Rapporten finns att läsa på FN:s hemsida.

Wictoria Trei
Wictoria Trei

ENARs skuggrapport om rasdiskriminering i Europa – en allvarlig tankeställare

En skuggrapport utförd av European Network Against Racism, (ENAR) visar att svarta människor upplever en utbredd rasism och diskriminering i hela EU och detta inom alla områden i livet. Bland annat inom sysselsättning, utbildning och inom polis- och rättsväsendet. Det här är slutsatsen av ENARs skuggrapport om afrofobi i Europa, den första paneuropeiska kvalitativa undersökning som gjorts om människor av afrikansk härkomst och svarta européer, enligt ett pressmeddelande från ENAR som kom ut nyligen.

Personen på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Pixabay
Personen på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Pixabay

Enligt rapporten är diskriminering i arbetslivet utbredd och barriärer reses i varje steg för att förhindra svarta människor från att få arbete som motsvarar deras kompetens och erfarenhet.

I Storbritannien behöver arbetssökanden med afrikanskt klingande efternamn skicka dubbelt så många arbetsansökningar som en person med ett vitt brittiskt klingande namn för att komma till intervju.

Enligt statistik över EUs medlemsstater har personer med afrikanskt ursprung systematiskt högre arbetslöshet än det nationella genomsnittet, vilket delvis beror på rasdiskriminering. I Finland är arbetslösheten tre gånger högre än för personer med afrikanskt ursprung. Personer med afrikanskt ursprung har 41,2 % arbetslöshet, medan det nationella genomsnittet ligger på endast 8,7 %.

Svarta personer är särskilt utsatta för polisvåld samt rasistiskt våld och övergrepp från allmänheten. I Sverige riktades 17 % av hatbrott mot svarta personer under 2014 (av totalt 1075 hatbrott). Det finns en brist på förtroende mellan svarta personer och polisen som uppstår genom olika metoder som används av polisen. Dels genom rasprofilering men också på grund av brist på fullständiga utredningar av rasistiskt motiverade brott. Vissa brottsbekämpande personer visar tydliga rasistiska beteenden och polisen i vissa medlemsstater beskrivs som institutionellt rasistiska.

Personen på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Pixabay
Personen på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Pixabay

Svarta elever upplever även rasism i skolor genom rasistisk mobbning, men även genom partiskt undervisningsmaterial och praktiskt utövande. Lärarnas inflytande och rasdiskriminering av svarta elever kan få betydande konsekvenser för både utbildningsnivå och livschanser för svarta personer.

I Nederländerna har elever av afrikansk härkomst underutvärderats av lärare, trots högre poäng i olika prov som ska bestämma nivån av elever för att nå högre utbildningsmöjligheter att studera vidare på. Detta försämrar förstås elevernas chanser till högre studier.

”Det finns inte en enda nationell eller europeisk politik som specifikt behandlar rasojämlikhet och diskriminering som drabbar svarta människor”, sade ENARs ordförande Sarah Isal. ”Med tanke på de överväldigande bevisen, är detta chockerande. Vi kan inte bara ignorera livet för de 12 miljoner svarta människorna i Europa. Detta är en tankeställare för EU och dess medlemsstater att upphöra med strukturell diskriminering mot svarta människor. Vi behöver en EU-ram för nationella strategier för att bekämpa afrofobi och främja integration av människor av afrikansk härkomst, med tydliga mål och indikatorer.”
.

Mer om ENARs rapport kan du finna HÄR

Skuggrapporten i sin helhet kan du finna HÄR (pdf)

Separata länders genomgångar från skuggrapporten kan du finna HÄR

ENAR på Facebook

Fatou Touray

Granskningsnämnden fäller Rapport för att ha befäst fördomar

I samband med en uppmärksammad knivattack med hatbrottsmotiv i en skola i Trollhättan förra året sände SVTs Rapport två inslag om bland annat gärningsmannens motiv. Rapports reporter använde benämningar under intervjuer som hölls i inslaget som i det sammanhanget de förekom, befäste fördomar i fråga om vilka som anses vara svenskar.

Personerna på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé

Afrosvenskarna i samarbete med 14 andra organisationer skrev förra året ett öppet brev till Hanna Stjärne, VD på SVT för att protestera mot rasistiska rapporteringar.

I det öppna brevet står bland annat följande:

”Det står klart att attentatsmannen hade rasistiska motiv och valde ut sina offer på basis av raskategorier. Rasifierade svenskar mördades.”

Vidare kan vi läsa:

”Rapports reporter valde i sin intervju med informationschefen för Trollhättans kommun att fokusera på helt orelaterade ordningsproblem i skolan, samt att definiera barnen i skolan som icke-svenska. ‘Det är en extremt segregerad skola med få svenska barn’, löd formuleringen.”

Igår skrev Afrosvenskarna följande på sin webbplats:

”Det som ligger bakom de här besluten är, förutom anmälningarna till Granskningsnämnden, en kollektiv insats från organisationer för afrosvenskar, afrikansvenskar, muslimer, rasifierade, antirasister, svarta feminister och kulturarbetare ur den afrikanska diasporan. Med ett öppet brev till SVT så har 14 olika organisationer visat att det går att påverka det offentliga samtalet genom gemensamma ansträngningar, att Public Service alltid ska ta sitt uppdrag på allvar och att hela Sverige ska speglas i SVT:s rapportering.”

 

Foto: Fatou Touray, Afropé
Foto: Fatou Touray, Afropé

Granskningsnämnden skriver i sitt utlåtande som offentliggjordes igår, måndag:

”Den 22 och 23 oktober förra året, i samband med en uppmärksammad knivattack i en skola i Trollhättan, sände Rapport två inslag om bland annat gärningsmannens motiv. I inslagen intervjuade reportern en informationschef för Trollhättans kommun och en polis. Reportern använde benämningar i intervjuerna som i det sammanhang som de förekom befäste fördomar i fråga om vilka som kan anses som svenskar. Inslagen stred därför mot televisionens särskilda genomslagskraft (15/02902 och 3015).”

Fatou Touray

Alarmerande rapport om ökad afrofobi i Sverige

figur 1En mycket ledsam men viktig rapport släpptes i går morse från Mångkulturellt centrum (MKC) som gjorts på uppdrag av integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och arbetsmarknadsdepartementet. Rapporten visar att främlingsfientliga hatbrott generellt sjunker medan specifika afrofobisk diskriminering och hatbrott blir fler. Mellan 2008-2012 har det blivit hela 24 % mer afrofobiska hatbrott och diskriminering, medan den allmänna främlingsfientliga diskrimineringen har sjunkit med 6 %.

Det är förstås särskilt allvarligt att just afrofobin ökar, samtidigt som främlingsfientlighet i stort sjunker.

I rapportens inledning kan man bland annat läsa följande:

”Översikten visar med stor tydlighet att afrofobi är ett utbrett problem i dagens Sverige. Den visar också att det råder brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på åtgärder från samhällets sida. Frågan om afrofobi och om afrosvenskars situation är inte en avgränsad integrationsfråga. Den är en grundläggande demokrati-, rättighets- och jämlikhetsfråga”

figur 2

 

Vidare avhandlar rapporten både korta berättelser från utsatta personer, vilket ger en mer genuin och mänsklig upplevelse när man läser rapporten, samt att de aktuella siffrorna och diagrammen får en djupare innebörd.

En annan del av rapporten innehåller följande text:

”Liksom tidigare år var det vanligast att gärningspersonen begick brottet i den utsattes omedelbara närhet. För första gången uppmärksammade B R Å att afrofobiska hatbrott rymmer mer våld än hatbrott riktade mot andra grupper. I 27 % av de afrofobiska hatbrottsfallen anmäldes fysisk kontakt mellan gärningspersonen och den ursatta, en proportion som också gällde för de homo-, bi- och heterofobiska hatbrottsanmälningarna. ”Allmän plats” (22 %), arbetsplats (15 %) och ”övriga platser” (12 %) dominerade detta år som brottsplatser, och afrofobiska hatbrott uppvisade under året den lägsta andelen ouppklarade anmälningar (27 %) i jämförelse med andra främlingsfientliga/rasistiska hatbrott. Under 2012 identifierades 5 518 fall av hatbrott bland årets polisanmälningar (Aspling & Djärv 2013:29). Av dessa var 940 (17 %) afrofobiska. Det stora flertalet gärningspersoner tillhörde den vita majoritetsbefolkningen (B R Å 2013). Siffrorna indikerar att de afrofobiska hatbrotten ökar markant både proportionellt och i absoluta tal jämfört med föregående år och hela 24 % jämfört med 2008 då hatbrottsstatistiken med avseende på afrofobi infördes. Afrosvenskar är därmed en mycket utsatt grupp i relation till gruppens storlek – eftersom de uppskattningsvis utgör 7,1 % av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen är gruppen hela 3,4 gånger eller 240 % överrepresenterad som utsatt för hatbrott.

Även i denna rapport noterade B R Å att ”kunskapen om afrosvenskarnas utsatthet för hatbrott och diskriminering är relativt begränsad” (Aspling & Djärv 2013:41). Olaga hot/ofredande var som tidigare den vanligaste brottstypen med 33 % följt av våldsbrott med 22 % och ärekränkning med 19 % och B R Å konstaterade åter att andelen våldsbrott var särskilt hög vid afrofobiska hatbrott liksom vid homo-, bi- och heterofobiska hatbrott. Totalt inbegrep 25 % av de afrofobiska hatbrotten fysiskt våld, och dessa våldsbrott ägde oftast rum på allmän plats, på den utsattas arbetsplats eller i kollektivtrafiken, och involverade ofta entrévärdar, väktare eller taxi- och busschaufförer.”

http://www.tv4play.se/iframe/video/2539926?width=320&height=180&starttime=0

Bilder och citat i denna artikel är alla hämtade från rapporten från Mångkulturellt centrum (MKC). Mer kan du läsa här:

Pressmeddelande Mångkulturellt centrum

Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige (pdf)

Sammanfattning Svenska (pdf)

Executive summary Engelska (pdf)

Rekommendationer (pdf)

Annan media:

SVD, DN, SR, TL, SVT, SVT, TV4, DN,

Författare till rapporten är: Tobias Hübinette, Victoria Kawesa och Samson Beshir.

Vi på Afropé avser att fortsätta följa arbetet mot afrofobi och stävar efter att fortsätta rapportera om det viktiga arbetet i denna fråga.

fatou touray 2013