Etikettarkiv: skolgång

Textmeddelanden utbildar i Kenya

Eneza education är ett kenyanskt företag som utbildar studenter via mobiltelefoner. Företagen grundades 2011 och har fått en stor spridning sedan dess. Uppskattningsvis är det cirka 460.000 studenter som använder sig av läroforumet Eneza. Det är en virtuell handledare och lärande assistent. Det är ett sätt att få tillgång till kurser och utbildning genom en billig mobiltelefon och mycket billigare skolavgifter, menar MS maraviglia, som är en av grundarna till Eneza education.

mobile-616012_640För att undvika utbildning där det krävs tillgång till dyra datorer, dyra mobiltelefoner och höga skolavgifter använder man sig av en metod och kommunikation som fungerar via mobilräkning. Man får tillgång till kurser och frågesporter via textmeddelande som kostar 10 kenyanska shilling (0,80 SEK) per vecka. Man kan även använda sig av webbaserade versioner och en app men textmeddelanden används av den stora majoriteten i verksamheten.

Eleverna får flervalsfrågor och öppna frågor, feedback på alla svar och även tillgång till live-chat med en handledare. I appen finns det även ett lärande spel som heter ”var är Ms mandizi?”, som skickar ledtrådar till användaren under lektionerna enligt hur många poäng de samlat. Tanken bakom spelet är att sammankoppla roliga saker med utbildning och få fram drivkraften till att studera från studenten själv. Kurserna är anpassade till Kenyas nationella läroplan och innehåller bland annat matematik, naturvetenskap, kiswahili och engelska. Företaget har femton helanställda lärare och ett fyrtiotal deltidsanställda handledare. Eneza education är ett vinstdrivande företag som fokuserar på låga kostnader i stora skalor.

kenya-80753_640För många ungdomar i Kenya är utbildning svårtillgänglig och mycket kostsamt för deras familjer. Detta är ett sätt att nå ut till flera studenter och för en mindre summa. I stora klassrum med 70-80 elever kan det vara svårt att få personlig kontakt mellan elev och lärare. Med detta tillvägagångssätt anser Eneza att elever får en mer individuell och hållbar undervisning.

Många användare använder sig av programmet för att studera på kvällen efter skolan, som ett komplementerande medel för sin utbildning men många använder det som den enda utbildningsmetoden. Enligt Enezas egen statistik är 30% av deras användare studenter som inte går i skolan. Många av dessa användare är belägna på avlägsna delar av landet, till exempel Dadaabs flyktingläger nära den somaliska gränsen.

Eneza betyder ”att sprida” på swahili och det är grundarna MS maraviglia och Kago kagichiri eftersträvan. De vill uppnå 50 miljoner användare för att sprida kunskap och har nu börjat utveckla pilot-projekt i Tanzania och Ghana.

Eneza (hemsida)

Eneza (Facebook)

Mireille Rosas
Mireille Rosas

Veckans Fråga – v.14

Frågan för vecka 14
handlade om läs- och skrivkunnighet,
både i Gambia och Sverige.
Frågorna vi ställde var;

a. Är andelen analfabeter hos Gambias vuxna befolkning (15 år och uppåt) större eller mindre än hälften?
Gambias läs- och skrivkunniga vuxna befolkning räknas idag (2011 års siffror) vara 51,1% och det gör därför andelen analfabeter mindre än hälften. Många källor visar än idag att Gambia skulle ha en analfabetism på runt 60%, men detta är en gammal siffra från ungefär tio år tillbaka i tiden. Idag går långt fler i skolan och avslutar sina studier än tidigare och en del i att den möjlighet har skapats är att grundskolan i Gambia idag är kostnadsfri för alla flickor. En positiv utveckling. Från och med i år, 2014 har man också lovat att göra grundskolan helt kostnadsfri för alla barn

Skolrelaterade artiklar:
Na nga def, sumole or how are you?
One little finger in the air
Gästkrönika: Reflektioner över det gambiska skolsystemet

b. Är analfabetismen högst hos kvinnor eller män i landet?
Analfabetismen i Gambia är högre hos kvinnor än hos männen Den naturliga förklaringen till det är givetvis att flickor inte gått i skola i samma utsträckning som pojkar tidigare, och till viss del fortfarande inte gör. De har än idag en större uppgift i hemmet än pojkarna och framförallt ute på landsbygden är det fortfarande vanligt förekommande att flickor inte har möjlighet till skolgång, både av praktiska och ekonomiska skäl. För även om staten betala skolan för flickorna så innebär det omkringliggande kostnader, som kläder, material av olika slag och i vissa fall transport. Många har det fortfarande svårt att få ihop till det nödvändigaste i försörjningsväg och då prioriterar man naturligtvis inte skolgång för barnen.

Läs Ida’s krönika där hon bl a pratar om familjers utgifter

c. Hur stor procent av Sveriges vuxna befolkning beräknas vara läs- och skrivkunniga?
Här behöver vi nog ingen större förklaring till siffran/svaret, som är 99%. Vi har gratis skolgång i Sverige och vi har även gratis skolskjuts till de barn som behöver för att kunna ta sig till skolan. Sverige har erbjudit gratis grundskola/folkskola till alla barn sedan 1800-talet.

Kiqi dumbuya minteh 4