Etikettarkiv: usa

”Komma och gå” – både ger och kräver mycket

En av de senaste årens mest omtalade debuter är ”Komma och gå” av Taiye Selasi. En bok som fått genomgående lysande recensioner. Håller afrope.se med?

Komma och gå av Taiye Selasi
Komma och gå av Taiye Selasi

Den framstående kirurgen Kweku Sai offras på rasismens altare, efter att ha misslyckats med en omöjlig operation på ett amerikanskt sjukhus. Skammen över att ha blivit av med sitt arbete får honom att överge sin familj, sin fru och de fyra barnen.

Mamman är minst sagt chockad av den nya situationen och försöker i panik hitta en utväg. Lösningen blir att skicka tvillingarna till sin bror, barnens morbror, i Nigeria, för att han ska ta över (det ekonomiska) ansvaret för deras utbildning.

Men boken börjar med att Kweku dör, i sin trädgård, i ett hus i Ghana, dit han till slut flytt, jagad av sitt nederlag. Han förstår att det är en hjärtattack som är på väg. Men han förmår inte göra något åt den. Han väljer att dö.

Mamman skickar bud till sin vitt spridda barnaskara och ber dem närvara vid begravningen. Mamman har själv flyttat till Ghana – trots att hon egentligen är från Nigeria – och därför knappt sett sina barn på länge, eftersom barnen är kvar i USA och England.

Och det är först här boken egentligen tar fart. När återstoden av familjen äntligen samlas igen. Jag ser boken som en spegel av globaliseringens många följder. Vad händer med en familj utan fast punkt, som sprids vind för våg, som är bräcklig och utsatt på grund av avsaknad av släkt i det nya landet? Vad händer med barn som skickas tillbaka till ett land de aldrig varit i, där de dessutom råkar ut för vidriga grymheter av dem som är satta att sörja för dem? Vad händer med de barn som blir kvar i USA eller England när föräldrarna återvänder hem? Mycket av detta går att relatera till även inom ett land, i dagens moderna samhälle. Även inom Sverige flyttar många från sin hembygd och får barn som växer upp i en storstad utan släktens i bästa fall finmaskiga trygghetsnät runt sig. Men självklart blir rotlösheten och vindflöjelkänslan än tydligare när familjerna rör sig mellan kontinenter, och mellan så olika kontexter.

”Komma och gå” är Taiye Selasis debutroman. Hon är själv född i London, uppvuxen i Boston och bor nu i Rom. Så nog vet hon vad globalisering och att flytta och byta land innebär.

Boken har fått genomgående lysande recensioner och är en av senare års mest omtalade debuter. Och det är välförtjänt. Språket är glimrande, allt känns äkta – och ibland lyckas hon fånga verkligheten på ett oerhört smärtsamt sätt, ett sätt som känns unikt och väldigt nyskapande. Men själv har jag lite svårt att hänga med i svängarna. Det är så många olika tidsepoker, personer och platser att det inledningsvis är svårt att riktigt få grepp om allt, upplever jag. Det är egentligen först i slutet jag helt börjar förstå. När barnen samlas i Ghana, med sin mamma, för att ta farväl av en pappa de inte sett på många år.

Personporträtten är lysande, jag vill veta mer mer mer. Språket är en njutning, ämnet angeläget och viktigt. Men jag hade önskat en enklare väg mot målet så att säga, att boken tagit fart lite tidigare. Det är tveklöst stor litteratur. Men jag vet att stor litteratur inte alltid behöver kräva lika mycket av sin läsare.

Betyg 4 av 5

betygbetygbetygbetyg

 

 

Helena Svensson
Helena Svensson

Invandrade svarta tjänar mer än infödda

Svarta invandrare i USA tjänar 30 procent mer än svarta som är födda i USA, enligt en ny undersökning. Varför?

Artikeln har inget med texten att göra
Artikeln har inget med texten att göra

Forskare på Nielsen (ett globalt analysföretag) har funnit att medianinkomsten för svarta invandrare i USA är 30 procent högre än för de svarta som är födda i USA.

Enligt studien kommer många afrikanska invandrare till USA främst för att studera, medan andra redan är universitetsutbildade med olika examina i bagaget.

Mångfalden bland svarta i USA fortsätter att öka, i samma takt som antalet gör det.

Enligt Nielsen har antalet svarta invandrare i USA ökat med mer än 200 procent sen 1980. I dag är antalet nästan 4 miljoner och de representerar en av elva svarta i USA. Hälften av de svarta invandrarna kommer från Karibien och allra flest kommer från Jamaica.

Enligt Andrew McCaskill, Nielsens ansvarige för global kommunikation, är många av de svarta invandrarna entreprenörer som har en stark förmåga att hålla pengarna inom sina egna grupper, genom att skapa jobb och en kultur som så att säga återvinner pengarna.

Svarta som är födda i USA har å andra sidan kämpat i generationer mot institutionaliserad rasism och detta har försatt dem i ett socioekonomiskt och psykologiskt underläge.

-Jag hoppas att de entreprenörinriktade invandrarna ska inspirera svarta födda i USA och få dem att inse vilken ekonomisk kraft de har och uppmuntra dem att använda den kraften som ett kollektiv, säger Andrew McCaskill.

Helena Svensson
Helena Svensson

Ebolasjuke mannen i USA har dött

Den liberianske man som visade sig smittad med ebola, efter att ha anlänt till USA från Liberia, har dött.

Han är den första personen att diagnostiseras med ebola i USA, efter att ha smittats med viruset i Liberia, och har hållits isolerad i Dallas, Texas, sedan symptomen bröt ut.

Ett tiotal personer som varit i kontakt med mannen hålls under observation och isoleras från allmänheten av säkerhetsskäl.

Liberias regering har i ett uttalande anklagat mannen i fråga för att ha ljugit under ed och lät meddela att man ämnade dra honom inför rätta om han tillfrisknade. Nu blev det inte så och patienten avled under onsdagen efter att ha behandlats med en experimentell medicin.

Anklagelserna mot mannen grundar sig i det obligatoriska ebola-frågeformulär som avresande från landet fyller i. Mannen ska ha angett att han inte varit i kontakt med någon ebolasmitta, trots att han ska ha tagit en smittad person till sjukhus i Liberia.

I USA fortsätter man att hålla de riskpersoner som mannen haft kontakt med under uppsikt och ingen av dessa har ännu visat några symptom. Inkubationstiden beräknas vara upp till 21 dagar och mannens första symtom gjorde sig tillkänna runt den 25 september.

 

Bild: CDC-Cynthia Goldsmith

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh

Bekräftat fall av ebola i USA

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bekräftar nu att man via laboratorietester har kunnat fastställa att det första fallet av ebolasmitta nått USA. Den smittade personen ska ha kommit till Dallas, Texas, från Västafrika. Patienten hade inte symtom när denne lämnade Västafrika, utan ska ha utvecklat symptom ungefär fem dagar efter ankomsten till USA den 20 september.

Bild: CDC-Cynthia Goldsmith

Personen ska på eget bevåg ha sökt sjukhusvård vid Texas Health Presbytarian Hospital i Dallas efter att ha känt av symptom som överensstämmer med de för ebolasmitta. Med tanke på reseshistoriken togs patienten ifråga om hand och isolerades direkt, varpå man omgående skickade prover för analys.

CDC påpekar att det är stor skillnad på sjukvården i USA och i de delar av Afrika där ebolan just nu härjar. Folkhälsoinstituten och sjukvården i USA är väl förberedda för eventuella ebolafall och kan utan svårighet möta dessa. Däremot är det inte omöjligt att något eller några fler fall kan komma att dyka upp i anslutning till den smittade patienten.

Eftersom den smittade personen inte visade upp några symptom under sin flygresa till Dallas från Västafrika menar CDC att man inte behöver sätta övriga medpassagerare under kontroll. Ebola smittar först när sjukdomen brutit ut och symptom uppvisas.

Patienten hålls under fortsatt isolering och beslut kommer tas inom det närmsta om huruvida en flytt till annan klinik kommer att vara lämpligt.

 

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh

 

USA och Kina sänder hjälp till eboladrabbade Liberia och Sierra Leone

Under tisdagen väntas besked från USA:s president Barack Obama, gällande en plan att sända 3000 soldater till Liberia, samtidigt som Kina låter meddela att man skickar över mobila laboratorier och vårdpersonal till Sierra Leone. FN:s ebola-koordinator, David Nabarro, har låtit meddela att det kommer att behövas mer än en miljard dollar för att bekämpa epidemin i Västafrika.

Bild: CDC/Daniel J. DeNoon
Bild: CDC/Daniel J. DeNoon

Uttalandet från FN-koordinatorn kom i samband med att WHO beskrev situationen i Västafrika som en hälsokris som saknar motstycke i modern tid. Ebolautbrottet har hittills krävt 2461 liv, vilket är ungefär hälften av de 4985 som blivit smittade.

Man har från flera håll öppet kritiserat den långsamma reaktionen från internationellt håll. Man menar att hjälp borde satts in för längesedan och att man då kanske hade kunnat bryta den enorma spridning som idag är ett faktum.

Nu är hjälpen på väg. FN-representanter kommer under ett möte i Geneve att diskutera den internationella responsen som varit och hur man nu går vidare. Hoppet står till att fler FN-stater skall gå in och hjälpa i denna kris.

USA skickar 3000 soldater till Liberia

USA:s president väntas under dagen idag lämna besked om den styrka på 3000 soldater man ämnar skicka till Liberia, ett av de värsta drabbade länderna. Hälften av dödsfallen i detta utbrott är från Liberia. Planen är att den amerikanska militären skall komma att övervaka byggen av sjukvårdscentren och träna sjukvårdpersonal.

Planen för USA:s anti-ebolainitiativ är klar och man planerar att träna upp till 500 sjukvårdare per vecka. Samtidigt skall man bygga 17 vårdcentren med 100 vårdplatser i varje och upprätta en huvudbas i Monrovia, Liberias huvudstad, för att kunna koordinera mellan USA och andra internationella hjälpinsatser. En insats att träna lokalbefolkning i hur man tar hand om sjuka och smittade kommer också att sättas in inom kort.

Man kommer utöver detta att dela ut paket med hygienartiklar till tusentals hushåll i landet. Vikten av den personliga hygienen och agerande vid misstänkt smitta får inte glömmas. Förebyggande egenvård är vad som måste ligga som grund för att stoppa den värsta spridningen, som ofta sker mellan familjemedlemmar och närstående.

Kina skickar hjälp till Sierra Leone

Parallellt med USA:s insatser att hjälpa Liberia, skickar nu Kina hjälpinsatser till det hårt drabbade Sierra Leone. Under dagen meddelade Peking att man skickar mobila laboratorier till Sierra Leone, tillsammans med en personalstyrka på 59 epidemiologer, läkare och sjuksköterskor. Denna nya styrka med sjukvårdare kommer att arbeta tillsammans med de 115 sjukvårdsarbetare som redan är på plats i landet.

WHO:s generaldirektör Margaret Chan säger till media att detta är ett stort uppsving i aktion från internationellt håll, både moraliskt och operationellt. Som man tidigare låtit meddela är det största behovet just nu medicinsk personal och all support på det planet är starkt uppskattat.

 

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh

Ebola-vaccin kan komma att testas i Gambia och Mali

Ett experimentellt ebola-vaccin från GlaxoSmithKlines kan inom kort komma att testas på människor i Storbritannien, USA, Gambia och Mali. Testerna av vaccinet skyndas nu på efter WHO:s senaste varning för att ebolaepidemin i Västafrika kan komma att sprida sig till fler länder och möjligt drabba över 20 000 människor i regionen.

Utbrottet i Västafrika överträffar alla tidigare dokumenterade ebolautbrott, där det största hade en siffra på 425 drabbade. Vi pratar alltså om en ebolaepidemi utan motstycke.

Nu går därför Storbritanniens största läkemedelsföretag GlaxoSmithKline in för att tillsammans med amerikanska National Institutes of Health (NIH) snabbutveckla ett vaccin mot ebola. Normalt sett tar det runt 10 år att utveckla ett vaccin, men GSK hoppas nu på att kunna slutföra den första fasen av studier i slutet på 2014. Man har som plan att ta fram 10 000 doser av vaccinet och parallellt med detta göra de första kliniska studierna på människor. Om det visar sig framgångsrikt kommer lagren att göras tillgängliga för WHO för att i första hand kunna vaccinera människor i högriskgrupper i Västafrika.

Om vaccinet får godkännande att börja prövas kan brittiska forskargrupper börja vaccinera friska frivilliga personer så tidigt som i mitten av september, så snart USA utfört fas-1 studier – det första testet som görs på människor för att utvärdera säkerhet och effekt – vilket man hoppas kunna påbörja nästa vecka. Vaccinet har visat goda resultat på primater som utsatts för ebola och inte visat upp några betydande negativa effekter.

Kan komma att testas i Gambia och Mali

Wellcome Trust, som är det medicinska forskningsrådet och avdelningen för internationell utveckling kommer att finansiera säkerhetstesterna i England. Om dessa sedan får lyckade resultat, kommer man att utvidga testandet av vaccinet till frivilliga hälsomedarbetare i Gambia och Mali. 40 personer i Mali och detsamma i Gambia kommer att testas för vaccinet.

Vaccinet är framtaget av Nancy J Sullivan, som är chef för biodefence-forskningens sektion vid NIAID:s vaccinforskningscenter (en del av NIH), i samarbete med forskare vid Schweiz-italienska bioteknikbolaget Okairos och förvärvades av GSK i maj för motsvarande cirka 2,5 miljard svenska kronor.

Flera andra nystartade ebolavaccin kan komma att bli aktuella för tester framöver. Hur viktigt ett vaccin egentligen är i nuläget är svårt att svara på, men sett till riskerna för framtida spridning och det faktum att sjukvårdspersonal i aktuella regioner just nu drabbas hårt, så kan ett vaccin vara nödvändigt i kampen mot ebolan. I dagsläget har man redan förlorat minst 120 stycken sjukvårdare till följd av ebolautbrottet.

Björn Olsén, professor vid Uppsala Universitet och expert på infektionssjukdomar och virus säger till SVT;

– Vaccin är ju något man använder förebyggande, inför ett utbrott. Nu har vi ju redan en skogsbrand i vissa länder i Västafrika och då måste man sätta in resurser på att stoppa och begränsa utbredningen. Det behövs personella resurser och skyddsutrustning så att inte den som åker dit för att jobba själv blir smittad.

Och det är viktigt med information, så att de som lever i länderna förstår att man kan vända sig till vården. Jag kan förstå att invånare tänker ”vem vågar ta sig till sjukhus när de som hamnar där dör nästan allihop”.

Det är inte bara infektionen i sig, att den dödar människor, utan också att den slår sönder den ganska basala vårdinfrastruktur som finns. Så många andra sjukdomar – tuberkulos, malaria, olika bakterier – kan man inte heller behandla längre. När vårdpersonal avlider i ebola blir det svåra följder.

Inga banbrytande resultat

Läkemedlet Zmapp, som just nu testas på redan ebolasmittade personer, har inte visat på fullgod effekt. Fyra av de sex smittade som har fått testa vaccinet har tillfrisknat medan två har avlidit. En av de avlidna, en läkare i Liberia, led förutom av ebola också av diabetes och hjärtsvikt. Det kan ha varit avgörande för att hans kropp inte kunde ta till sig läkemedlet på önskat sätt. Den spanska prästen som också avled trots behandling med Zmapp finns inga övriga hälsouppgifter på. Man har nyligen börjat ge ytterligare en smittade sjukvårdare vaccinet. Det är en brittiska sjuksköterska som smittats i Sierra Leone.
Bild: CDC/Daniel J. DeNoon

 

kiqi

Liberia får tillgång till läkemedel mot Ebola

Dödssiffran i det nu halvårslånga Ebolautbrottet i Västafrika har passerat 1000 och antalet misstänkt smittade personer är enligt senaste rapporterna nästan 1900 personer. Liberias president Ellen Johnson Sirleaf har skickat en begäran till USA om att ge Liberia tillgång till det ännu oprövade läkemedlet Zmapp.

Liberia har fått klartecken från USA att ta emot det nya (ännu inte godkända) läkemedlet Zmapp, för att behandla Ebolasmittade i landet.

Liberias president Ellen Johnson Sirleaf har meddelat på sin officiella hemsida att man nu, efter att ha begärt från USA att få tillgång till läkemedlet, har fått klartecken från president Barack Obama och den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att använda läkemedlet. Nyheten kom efter att medicinska specialister hållit ett möte i Genève där man diskuterat för- och nackdelar gällande behandlingar med det nya läkemedlet.

Läkemedlet är ännu, nästintill, helt oprövat och endast två amerikanska sjukvårdare och en spansk präst har behandlats med Zmapp, som tidigare bara är testat på apor. Resultaten ser goda ut och WHO utreder nu hur man ska ställa sig till att släppa läkemedlet till samtliga drabbade länder. WHO:s assisterande generaldirektör Marie-Paule Kiney sade inför måndagens möte i Genève;

– Är det etiskt att använda oregistrerade läkemedel för att behandla smittade personer. Och om det är det, vilka kriterier ska de uppfylla och under vilka omständigheter. Vilka ska bli behandlade?

Det faktum att läkemedlet ännu sägs vara på försöksstadium gör att tillgången av läkemedlet ännu är mycket begränsat och till en början har Liberia fått klartecken att använda läkemedlet på smittade läkare i landet. WHO:s chef, Margaret Chan, ska också ha godkänt att ytterligare doser skickas till landet inom kort. Liberias regering är medvetna om riskerna med att börja använda ett så oprövat preparat som Zmapp, men menar att alternativet är att tillåta alldeles för många människor, däribland sjukvårdspersonal, att dö.

Liberia är det land som enligt WHO:s senaste uppdatering har drabbats av flest dödsfall den senaste veckan, med 29 ny fall mellan den 7-9 augusti. Sierra Leone har registrerat 17 nya dödsfall för samma period och Guinea sex stycken. Inga nya fall är registrerade i Nigeria.

Commons Wikimedia
Commons Wikimedia

Totalt sett är Sierra Leone det land som hittills drabbats hårdast av utbrottet, med 656 bekräftat smittade, varav 276 döda. Positivt för Sierra Leone är att chansen till tillfrisknande från viruset ser bäst ut där, jämfört med både Guinea och Liberia, där det senare landets siffror är mycket dystra. Tillgång till bra sjukvård och att kunna ge fungerande behandling i utsatta områdena är givetvis en bidragande orsak till huruvida man kan ge drabbade patienter en möjlighet att tillfriskna. Liberia dras med stora bortfall av personal och stängda kliniker till följd av rädsla för viruset då möjligheter till skyddsutrustning varit mycket begränsat i landet.

Flera länder har stängt sina gränser för inkommande passagerarflyg från de drabbade länderna och senast i raden att stänga sina gränser för passagerarflyg från Guinea, Liberia och Sierra Leone är Gambia och Côte d’Ivoire (Elfenbenskusten).

 

kiqi